Tilstanden til kunst- og kulturfagene i Norge

kunne definitivt vært bedre. Dette kommer fram i en nylig utgitt rapport fra den kjente professoren Anne Bamford. Bamfords rapport ble 24. juni presentert på et seminar i Oslo arrangert av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

Rapporten, som er utgitt i en engelsk versjon og et norsk sammendrag kan bestilles eller lastes ned fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

 På disse nettsidene ligger også hele seminaret.

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen