Arkeologisk museum

Arkeologisk museum, Universitet i Stavanger har mange gode tilbud for skoleklasser både på museet og på Jernaldergården. Våre opplegg er tilpasset gjeldende læreplaner og våre museumspedagoger tilrettelegger for de ulike klassetrinnene som kommer.
Skoletjenesten tilbyr opplegg fra barnehage opp til videregående skoler/voksenopplæring.
For utfyllende info se vår hjemmeside http://am.uis.no

Kontakt: Museumsadjunkt Ellen Tjørnhom Bøe

E-post: skoletjenesten@ark.museum.no tlf: 51 83 26 00