Nå kan de bla i programmet for VGS i skuleåret 2020/21!

Neste års program er klart, og neste år er det 14 produksjonar som vert tilgjengelege for elevane i den vidaregåande skulen i Rogaland.
Årets program femner vidt, både når det gjeld kunstuttrykk og tematikk.

Under finn du ein eigen nettbasert katalog for tilboda i Den kulturelle skulesekken til vidaregåande skular i Rogaland.
Kulturkontakten på kvar skule legg inn sine val i eit eige skjema.
Fristen er 30.april 2020.