SPENN - støtteordning for scenekunst knyttet til DKS

Søknaden skal være kunstnerisk begrunnet og bør reflektere over barn og unge som mottakere av scenekunst. Det er en forutsetning at produksjonen kan sendes ut på turné, dette må gjenspeiles i søknaden. Særlig produksjoner for målgruppen mellom 6 - 12 år er aktuelle.

Spenn.no