Kontakt oss

Besøksadresse

Arkitekt Eckhoffsgt. 1
4010 Stavanger

Postadresse

DKS Rogaland

Rogaland fylkeskommune, kulturavdelinga

Postboks 130

4001 Stavanger

Fakturaadresse

Rogaland fylkeskommune
Fakturamottak
Postboks 299
4002 Stavanger

DKS-medarbeidarane

Anne-Kristin Sæther

Fagkoordinator

Kompetanseutvikling, informasjon og kontakt med kommunane

anne-kristin.saether@rogfk.no

Tlf: 51 51 68 27 / 411 04 136

Kurt Lisø

Produsent for musikk og scenekunst

kurt.liso@rogfk.no

Tlf: 51 51 68 61 / 928 87 812

Egil Ovesen

Produsent for musikk og scenekunst

egil.ovesen@rogfk.no

Tlf: 51 51 68 86

Gine Heien 

Produsent for musikk og scenekunst 

gine.heien@rogfk.no

Tlf: 51 92 24 54 / 404 52 734

Anne Kristin Høiland

Turnékonsulent og produsent for visuell kunst

anne.kristin.hoiland@rogfk.no

Tlf: 51 51 68 64 / 480 08 838

Elin Hetland

Turnékonsulent og produsent for kulturarv

elin.hetland@rogfk.no

Tlf: 51 51 68 79 / 992 68 657

Johs Ringaas

Kontakt vidaregåande skule

johannes.ringaas@rogfk.no

Tlf: 51 51 67 72

Gudrun Karina Arntsen

Produsent for film og litteratur

gudrun.karina.arntsen@rogfk.no