Bestillingstilbud

I tillegg til turneene som kommer automatisk ut til skolene, tilbyr også DKS Rogaland andre arrangementer som krever bestilling eller påmelding.

Her finner du både lokale produksjoner og tilbudene fra museene. Noen av disse mottar midler fra Den kulturelle skolesekken gjennom ABM-utvikling for å styrke museets tilbud til grunnskolen.
 

Bruk menypunktet Bestillingstilbud i menyen til venstre og velg mellom produksjonene/institusjonene.

S = småtrinn, M = mellomtrinn, U = ungdomstrinn

Husflid i skolen