Den kulturelle skolesekken i Rogaland

Den kulturelle skulesekken (DKS) er eit statleg kunst- og kulturprogram for grunnskulen, finansiert av spelemidlar. Alle grunnskulebarn skal gjennom dette programmet få profesjonelle kulturopplevingar i form av framsyningar, konsertar, verkstader, utstillingar m m. Det er Rogaland fylkeskommune som har driftsansvaret for DKS her i fylket og som har ansvaret for at DKS kjem alle grunnskulebarn til gode.