Haugesund Billedgalleri

Haugesund billedgalleri er kunstmuséet i Nord-Rogaland og galleri for Haugesund Kunstforening. Kunstmuséet har en samling på over 2000 verk fra 1800-tallet og fram til i dag. Haugesund Kunstforening arrangerer salgsutstillinger hele året.

For utstillingsprogram, se hjemmesiden

Undervisningstilbud

Det er gratis for alle skoleelever å se utstillingene i Haugesund billedgalleri. Muséet samarbeider med DKS regionalt og lokalt om ulike formidlingstilbud. Oppleggene kan tilpasses alderstrinnet.

Hjemmeside: www.haugesund-billedgalleri.net

E-post: grethe.lunde.ovrebo@haugesund.kommune.no