Dårlig undervisning i estetiske fag gir dårlig læringsutbytte i andre fag

Ifølge en ny rapport mener en av tre skoleledere at det er akseptabelt å bruke lærere uten formell fagkompetanse til å undervise i estetiske fag. "Dette er med på å svekke læringsutbyttet i alle fag" er reaksjonene på rapporten.

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen presenterte nylig en undersøkelse. Der kommer det fram at 30% av skolelederne finner det akseptabelt at lærere i estetiske fag mangler faglig kompetanse. Også dersom de fikk mer penger, i følge Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.   

Dårlig undervisning i de estetiske fagene kan redusere læringsutbyttet i alle de andre fagene, sier senterets leder Ellen Sæthre-McGuirk. Hun mener tallene er nedslående. Nyere forskning viser at dårlig undervisning i de estetiske fagene kan redusere læringsutbyttet i alle de andre fagene i skolen, ikke bare i de estetiske fagene. Derfor er det alltid interessant å få kompetent lærer, svarer Sæthre-McGuirk. Skolelederne satser nok ikke på de estetiske fagene i like stor grad som man satser på andre fag, i og med at de ikke prioriterer denne kompetansen i sin egen lærerstab, sier hun til Ballade. Vi vet at det kommer ny lærerutdanning, hvor det vil satses ulikt på de forskjellige fagene. Det vi ønsker å få fram i denne rapporten er om man prioriterer de estetiske fagene i like stor grad som i andre fag. Det tror jeg vi ganske klart kan si man ikkje gjør. 

Det er en katastrofe, seier nestleiar i MFO, Hans Ole Rian, om disse holdningene. Han har lenge arbeidet for en styrking av de estetiske fagene i skolen og viser til forskeren Anne Bamberg sin rapport frå 2006; ”The Wow Factor”. Rapporten som er utarbeidet på oppdrag fra UNESCO konkluderer med at estetisk undervisning styrker elevene sine læringsvilkår, òg i andre skolefag. Vi har flere undersøkelser og forskningsrapporter som støtter dette. Noe av det spesielle med Bamberg er at hun viser at lærere uten fagkompetanse i estetiske fag faktisk er verre enn å kutte ut faget i det hele tatt, seier Rian. Vi har også forskning som sier at dersom du bruker kunst og kultur i andre fag, vil en større andel elever få utbytte av undervisningen. Vi håper derfor at alle lærerne vil få opplæring i de estetiske fagene. Det er bare en ting å gjøre; og det er å sikre at det kommer et lovverk som sier at man må ha fagkompetanse for å undervise i alle fag. Det får vi nå: Den nye Stortingsmeldingen sier at lærere skal ha fagkompetanse i fagene de underviser i.

Tallene fra undersøkelsen er deprimerende lesning, sierkunnskapsminister Bård Vegar Solhjell, og legger til at resultatene klart viser det store behovet for å styrke kravene til kompetanse i norsk skole. Regjeringen forslo nylig et krav om 30 studiepoeng i det aktuelle faget for lærere fra ungdomsskolen av. Forslaget sendes nå ut på høring.I disse dager fordeler vi dessuten studieplasser til etterutdanning, der vi betaler selve plassen og dessuten 40 prosent av vikarutgiftene som oppstår, sier Solhjell.