Folkemusikkarkivet for Rogaland

Folkemusikkarkivet for Rogaland

Held til på Sand i Suldal og er ei avdeling ved Ryfylkemuseet. Arkivet har opptak av song, spel og dans frå heile Rogaland og tek imot grupper etter avtale.
Folkemusikkarkivet arrangerer den årlege kurshelga Folkemusikk- og dansehelg i Suldal kvar haust, med kurs i spel, song og dans for deltakarar i alle aldrar og alle nivå. Arkivet har gitt ut læreverket "Bergteken", eit tobindsverk med vokal- og instrumentalstoff frå heile fylket.

Kontakt:

Åshild Vetrhus
ashild.vetrhus@ryfylkemuseet.no
Tlf 975 03 463

Tove Solheim
tove.solheim@ryfylkemuseet.no
Tlf 959 24 144

Heimeside: www.ryfylkemuseet.no