Garborgsenteret (Jærmuseet)

Garborgsenteret er lokalisert rett med togstasjonen på Bryne, og i same bygg som Time bibliotek. Det er eit interaktivt museum og besøkssenter som formidlar Arne og Hulda Garborg, to viktige forfattarar og samfunnsaktørar.
Senteret vil inspirera til samfunnsengasjement, til å lesa og til å skapa. Det er eit levande senter for demokrati, kunnskap og skaparkraft. Elevar blir invitert til å setja fram meiningar og løysa oppgåver for å slik bli kjende med Arne og Hulda Garborg – ein skal læra gjennom å gjera.
Garborgsenteret har fleire formidlingstilbod, tilpassa ulike trinn i grunnskulen og VGS.

Pris: Gratis for grunnskulen
Hjemmeside: https://www.jaermuseet.no/garborgsenteret/skule-barnehage/
E-post: garborg@jaermuseet.no 
Telefon: 47 77 60 20