Karmsund folkemuseum

Karmsund folkemuseum

Karmsund folkemuseum har utstillinger, magasin, foto, film og fagfolk til disposisjon for kurs, idémyldring og skolebesøk hele året. . Muséet kan skreddersy undervisning som passer tematisk.

Ny fast utstilling: "Frå jord til bord" Landbruket på Haugalandet fram til 1950.

Andre tilbud: Haugesund Rådhus. Historien bak.

                   Bygg og bo. Arkitektur for småskolen.
                   Eventyrreise. Hør eventyr fra fjern og nær.
                   Åttebladrosa. Et  tradisjonsmønster brukt i moderne design

Faste utstillinger: Haugesunds historie, landbruk og mattradisjon på Haugalandet, sjøfart og fiske, hjem og nærmiljø. Muséet har for tiden et stort prosjekt om de reisende, romanifolket, og skiftende utstillinger. Nettstedet har mer om lokal arkitektur og byggeskikk i Nord-Rogaland.

Kontakt: Museumspedagog Tove Selås

Omvisninger og undervisning er gratis for skolegrupper i skoletiden

Hjemmeside: www.museumsnett.no/karmsundfolkemuseum.no

E-post: tove.selas@haugalandmuseene.no

Ttlf: 52 70 93 66