Tilbake
Stavanger Kunstmuseum
Stavanger Kunstmuseum

ROMANTIKKEN I BILDEKUNSTEN

Stavanger kunstmuseum ynskjer elever frå den vidaregåande skulen velkomne til ei nitti minutt lang økt der me set fokus på eit utval verk frå romantikken. Kva var utgangspunktet for romantikken som periode? Korleis kan me lesa verk av til dømes Hans Gude og Lars Hertervig som eksemplar på romantikken? Kan me sjå romantiske tendensar i samtidskunsten? 


Me søker svar på desse spørsmåla med føredrag, omvising i samlingsutstilling og dialog med elevane. 

Læreplanmål

Sjå vedlegg med fagleg relevans for læreplanane i den vidaregåande skulen.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Rogaland fylkeskommune
  • Idé/opplegg: Stavanger Kunstmuseum

Publikumskommentarer