Tilbake
T. Granås
T. Granås
T. Granås
T. Granås
T. Granås

SMED FOR EIN DAG

Smed for ein dag er eit undervisnings- og opplevingsopplegg tufta på solide kunnskapar i tradisjonshandverk. Elevane får ei kort innføring i smedfaget, og jobbar parvis ved feltessene etterpå. Dei får erfaring med oppfyring, manuell innblåsing av luft, og i tillegg bruk av ulike typar verkty. I prosessen tileignar dei seg materialkunnskap om smijern. Alle elevane får smi si eiga eldrake.

For hundre år sidan var det smie på dei fleste gardar, og alle bygder hadde smeder. Terje Granås er ein av dei som har tileigna seg kunnskap om handverket, og han vidareformidlar tradisjon og teknikkar frå dei gamle bygdesmedane. Han arbeider som smed på heiltid, og har sveinebrev i faget og over 20 års erfaring. Han har også vore smed-stipendiat i tre år ved Norsk Håndverksinstitutt.


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Rogaland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Terje Granås
  • Produsent: Elin Hetland
  • Idé/opplegg: Terje Granås

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer