Tilbake
Rom for Dans
Rom for Dans
Tom Sinding
Tom Sinding
Tom Sinding

#Me&U (Rom for Dans)

#Me&U utforskar spørsmål knytte til identitet, kropp og relasjonar. Gjennom framsyning og verkstad ønsker utøvarane å få publikum til å tenka gjennom eigne uttrykk og eigne val. Korleis ser me (på) kvarandre og korleis snakkar me til/med kvarandre?

Ungdom veks i dag opp med ein bilde- og delingskultur på sosiale medium og treng verktøy til å snakke om kropp, grensesetting, kjønn og seksualitet, og til å sette grenser for kva dei ønsker å være med på.

Årets nasjonale Ungdatarapport viser dessutan at eit stadig aukande kroppspress blant de ungdommar. Sosiale medium og merksemd på kropp, trening og kosthald gjer at dette blir opplevd som stressande både for gutar og jenter. #Me&U vektlegg dialog, samhandling og toleranse, og viser fleire kvalitetar ved det å være ung enn ytre ting som utsjånad og prestasjon.

#Me&U er ein to-delt produksjon. Fyrste del er ein time  med verkstad der ungdommane deltar i skapande prosess og vising. Deltakarane møter kvarandre aktivt, reflekterer samen, deler erfaringar, deltar i ein kunstnarleg prosess og lagar korte koreografiar. Materiale frå verkstaden blir med vidare inn i ei scenisk framsyning.

Publikum sit fyrst i grupper rundt kvar ”sin” utøver. Fem dansesoloar blir viste i rommet. Publikum kommer tett på ein utøvar og ein personleg historie til  utøvaren. Temaa kan for eksempel vera kjønnsidentitet, mot til å ta eigne val, det å kjenne seg utilstrekkeleg, kroppsfiksering og seksualitet. Dei fem soloane blir spelt på same tid i rommet, og lydar og historier smittar over på kvarandre. Etter kvart kjem dei fem utøvarane saman i ulike tablå og gjenkjennelege situasjonar; klasserommet, skolegarden, på fest og så bortetter

Me opplever sterke historier om støtte, svik, utanforskap, sårbarheit, forelsking, samhald og styrke.​​​​​​​

Læreplanmål

Forestillingen kan koplast på kjerneelementa Identitet og kulturelt mangfold, Kritisk tenkning og etisk bevissthet og Skaperglede, engasjement og utforskertrang og tverrfaglig tema Folkehelse og livsmestring i Overordna del av ny læreplan (juni 2018).

1.2 Identiet og kulturelt mangfold

(..) Skolen skal støtte utviklingen av den enkeltes identitet, gjøre elevene trygge på eget ståsted, samtidig som den skal formidle felles verdier som trengs for å møte og delta i mangfoldet, og åpne dører mot verden og framtiden.

1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet

(..) Elevene skal kunne vurdere ulike kilder til kunnskap og tenke kritisk om hvordan kunnskap utvikles. De skal også kunne forstå at deres egne erfaringer, standpunkter og overbevisninger kan være ufullstendige eller feilaktige. Kritisk refleksjon forutsetter kunnskap, men gir samtidig rom for usikkerhet og uforutsigbarhet.

2.5.1 Folkehelse og livsmestring

(..) Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Rogaland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Rom for Dans
  • Produsent: Camilla Myhre og Mari Haugen
  • I samarbeid med: Kunstnerisk ansvar: Caroline Wahlström NesseFaglig ansvar: Caroline Wahlström Nesse og Camilla MyhreDramaturg Marius KjosKomponist: Julia GjertsenKostyme: Antti BjörnLys: Anders Ødegaard

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer