Rogaland fylkeskommune
Postadresse: P.b. 130, 4001 Stavanger
Besøksadresse: Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4001 Stavanger
Epost: elin.hetland@rogfk.no, anne.kristin.hoiland@rogfk.no Telefon: 5151 6864, 5151 6879, 5151 6600 • kontakt: Elin Hetland
Anne Kristin Høiland
• Nettsted: http://rogaland.ksys.no
Gikk Moe på do tro?
Produksjonsliste
Program

Gikk Moe på do tro?

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Gikk Moe på do tro? er ei formidling om Jørgen Moe og eventyra han samla inn. Her får elevane ei annleis oppleving i klasserommet.
Aimi tek elevane med til Moe gard og vil med munnleg forteljarkunst og musikk blåsa støv av bøkene og liv i eventyra.Saman fabulerer dei om tida Moe levde i, om garden han budde på, og korleis eventyra har reist frå munn til øyrer til munn, - kanskje byrja dei på do? Mindre kjent er det at Jørgen Moe samla gåter, dyrenamn, leiker og ikkje minst folkemusikk. Ingvild Græsvold fortel om Fanitullen og speler så det rykkjer i dansefoten. Nokre av elevane får prøva seg på å dansa Gangar medan dei andre held takta. Så får elevane prøve seg på eit skikkeleg Hallingkast. I tillegg til å improvisere fram lydar og klangar på fela som passar til eventyra, speler Ingvild både bruremarsj, musikk av J.S. Bach, Tom Waits, Robert Schumann og Johannes Brahms.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Rogaland fylkeskommune
  • Idé/opplegg: Aimi Wallumrød

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

  • Ingvild Græsvold (Musikar), , 91164738
  • Kristine Haugland (Formidlar)
  • Aimi Wallumrød (Formidlar)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Gikk Moe på do tro?
Foto: Aimi Wallumrød
Litteratur
Trinn: 1 - 4
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Elin Hetland, epost: elin.hetland@rogfk.no , tlf 5151 6879
Kontaktperson utøver
Ingvild Græsvold, , 91164738
Programlengde
50
Maks publikumsantall
40
Arena / rom
Klasserom eller fellesrom
Oppriggingstid
25 min.
Litteratur
LITTERATUR OG KUNNSKAPSLØFTET:

Forestillingen kan knyttes opp til følgende mål i Kunnskapsløftet:

NORSK: *samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner ; *samtale om et utvalg sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid ; *skrive fortellinger

MUSIKK: *gjenkjenne og beskrive klang, melodi, rytme, dynamikk, tempo og form ; *gjenkjenne norsk folkemusikk ; *gjøre rede for egne musikkopplevelser, om ulik bruk av musikk og ulike funksjoner musikk kan ha
Merknad
Arena / rom: Klasserom. Formidlerne trenger 15-20 min. forberedelsestid i rommet som skal benyttes.
Merknad om publikumsplassering: Elevene skal sitte i en halvsirkel rundt forteller og musiker, gjerne i amfi med benker, stoler og bord, slik at alle ser. Utøverne skal være plassert mot en rolig bakgrunn (ikke foran vindu). Ellers: Utøverne trenger to stoler
Arrangører
Arrangert av:
Rogaland fylkeskommune
Medvirkende
  • Ingvild Græsvold (Musikar)
  • Kristine Haugland (Formidlar)
  • Aimi Wallumrød (Formidlar)