rogaland

Aktuelt

Forslag til formidling for skoleåret 2019/2020

Forslag til formidling for skoleåret 2019/2020

Kunstnere og formidlere som ønsker å formidle kunst og kultur i grunnskole og videregående skole skoleåret 2019/2020, kan sende inn forslag her.

Frist for innsending er 1. oktober 2018.

Nye honorarsatser DKS Rogaland

Nye honorarsatser DKS Rogaland

Kommunenes Sentralforbund (KS) og Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) har inngått ein rammeavtale om vilkår for oppdragstakarar (sjølvstendig næringsdrivande) i Den kulturelle skulesekken. Rogaland Fylkeskommune følgjer opp denne med nye honorarsatsar for oppdragstakarar (sjølvstendig næringsdrivande).

Nå kan de bla i programmet for VGS i skuleåret 2018/19!

Neste års program er klart, og neste år er det 15 produksjonar som vert tilgjengelege for elevane i den vidaregåande skulen i Rogaland.
Årets program femner vidt, både når det gjeld kunstuttrykk og tematikk.

Kulturtanken - Den kulturelle skulesekken Noreg

Den kulturelle skulesekken er i endring. Kulturtanken, tidlegare Rikskonsertane, fekk i 2016 det nasjonale ansvaret for ordninga. Frå årsskiftet 2016/2017 er fleire planar under utvikling. Av dei mest konkrete er at skulekonsertordninga vert avvikla. For Rogaland vil det skje frå og med skuleåret 2018/2019. Det er også signalisert ar det vert stilt krav om eigenfinansiering frå kommunar og fylke. Meir om endringar vil koma på www.kulturtanken.no.
  test